Mærkater kan bruges til at identificere og gruppere dine kunder. Du kan oprette så mange mærkater som nødvendigt, og hver kunde kan have flere mærkater tilføjet.

Mærkater kan gør det nemmere at finde specifikke kunder eller grupper af kunder. Du kan også bruge mærkater til at markere kunder, som dit team skal være opmærksomme på (VIP, dårlig betaler etc.).

Mærkaterne kan f.eks bruges, hvis du bruger vores rapportværktøjer til f.eks at trække omsætningstal og gerne vil kunne vælge at se tal for en gruppe af dine kunder med at bestemt mærkat. Læs mere om rapport værktøjerne her.

OBS! Dine kunder kan ikke se hvilke mærkater, du har tildelt dem!

Du finder Mærkater i hovedmenuen under 'Kunder > Mærkater'

  • Klik på +’et i øverste højre hjørne for at tilføje nye mærkater
  • Rediger og slet mærkater ved at klikke i menuen under 'Handlinger'
  • I kolonnen 'Kunder' kan du klikke på tallet ud for det ønskede mærkat for at se hvilke kunder, der har det pågældende mærkat tilknyttet.

Tilføj mærkater til kunder

Efter du har oprettet de ønskede mærkater, kan du gå til Kunder > Alle kunder' og tilføje mærkater til dine kunder.

Fandt du dit svar?