Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Hvad er forskellen på de forskellige opgavetyper?

Hvis du er i tvivl, om du skal registrere din tid som en stopursopgave eller direkte på en kundes timeseddel eller klippekort, så læs med her. 

Opgavetyper i Effihub

En opgave kan have en opgavetype (Intern tid, timeseddel, klippekort eller projektopgave), og den kan have forskellig status (I gang, planlagt og afsluttet).

Alle opgaver som er oprettet i

 • Stopuret
 • ‘Mine opgaver’
 • ‘Alle opgaver’
 • Et projekt

… har status som “i gang” eller “planlagt”, indtil du markerer dem som afsluttet, eller registrerer dem på en timeseddel eller et klippekort.

Du kan løbende tilføje tid til igangværende og planlagte opgaver – både direkte og ved at bruge stopuret.

Så snart en opgave er markeret som afsluttet (interne opgaver og projektopgaver) eller overført til en kundes timeseddel eller klippekort, så kan du ikke længere bruge stopursfunktionen på opgaven.

Du kan dog stadig redigere tiden direkte på opgaven, så længe at opgavens status ikke er “faktureret” (gælder for timeseddelopgaver og opgaver i timebaserede projekter).

De forskellige opgavetyper:

 1. Intet valgt
  Når du opretter en ny opgave i ‘Mine opgaver’, ‘Alle opgaver’ oversigten eller direkte i stopuret, så kan du godt registrere tid på den uden at vælge opgavetype. Men for at markere den som afsluttet, skal du først vælge, hvor den hører til (intern tid, timeseddel, projekt osv.).
 2. Intern tid
  Bruges til interne opgaver/tid, som ikke skal tilknyttes en kunde eller projekt.
 3. Timeseddel
  Alle dine kunder i Effihub har en timeseddel. Timesedler bruges til løbende timeafregning/medgået tid, som kan faktureres f.eks ved udgangen af måneden. Dvs. alle timer som falder udenfor et projekt eller et klippekort.

  Du kan oprette en timeseddelopgave/tid på to måder. Enten direkte på en kundes timeseddel, eller du kan oprette opgaven som en stopursopgave (via stopuret, ‘Mine opgaver’ eller ‘Alle opgaver’), og overføre den til timesedlen, når du er færdig med at registrere tid på opgaven.
 4. Klippekort
  Klippekortopgaver bruges til at registrere klip på klippekort.

  Du kan registrere klip/opgaver på 2 måder. Enten direkte på en kundes klippekort, eller du kan oprette opgaven som en stopursopgave (via stopuret, ‘Mine opgaver’ eller ‘Alle opgaver’), og overføre den til klippekortet, når du er færdig med at registrere tid på opgaven.
 5. Projekt
  Projektopgaver er opgaver, som er tilknyttet et specifikt projekt. Projektopgaver kan have status ‘Ikke afsluttet’ (dvs. i gang eller planlagt), ‘Afsluttet’ eller ‘Faktureret’ (i timebaserede projekter).
Fandt du dit svar?