Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Mærkater

Mærkater kan bruges til at identificere og gruppere dine kunder. Du kan oprette så mange mærkater, som du har lyst til, og hver kunde kan have flere mærkater tilføjet.

Mærkater kan gøre det nemmere at finde specifikke kunder eller grupper af kunder. Du kan også bruge mærkater til at markere kunder, som dit team skal være opmærksomme på (f.eks. VIP, dårlig betaler, etc.).

Mærkaterne kan også være nyttige, hvis du bruger vores rapportværktøjer til f.eks at trække omsætningstal og gerne vil kunne vælge at se tal for en gruppe af dine kunder med et bestemt mærkat.

OBS! Dine kunder kan ikke se hvilke mærkater, du har tildelt dem!

Du finder Mærkater i hovedmenuen under ‘Kunder > Mærkater’

  • Klik på +’et i øverste højre hjørne for at tilføje nye mærkater
  • Rediger og slet mærkater ved at klikke i menuen under ‘Handlinger’
  • I kolonnen ‘Kunder’ kan du klikke på tallet ud for det ønskede mærkat for at se, hvilke kunder der har det pågældende mærkat tilknyttet.

Tilføj mærkater til kunder

Efter du har oprettet de ønskede mærkater, kan du gå til ‘Kunder > Alle kunder’ og tilføje mærkater til dine kunder.

Fandt du dit svar?