Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Opret et projekt

1 Klik på 'Projekter > Nyt projekt'

Opret et nyt projekt ved at gå til menupunktet ‘Projekter > Nyt projekt’, eller hvis du er på ‘Alle projekter’ oversigten, så finder du også et menupunkt der hedder ‘Nyt projekt’.

Du kan også duplikere et eksisterende projekt eller projektskabelon inkl. sektioner og opgaver. Klik på linket øverst på første trin i projektoprettelsesvinduet. Det kan læse mere om her >

opret-et-projekt

Du kan også duplikere et eksisterende projekt eller projektskabelon inkl. sektioner og opgaver. Klik på linket øverst på første trin i projektoprettelsesvinduet. Det kan læse mere om her >

2 Vælg kunde, titel og ansvarlig

I det første trin vælger du kunden, angiver projekttitlen, vælger en projektansvarlig og til sidst kan du skriver lidt flere detaljer om projektet.

Klik derefter på ‘Næste’.

3 Vælg projektteam

I næste trin kan du indstille, hvem der har adgang til projektet. Enten kan det være synligt for alle, eller du kan vælge, at det kun er bestemte teammedlemmer, som har adgang.

Klik ‘Næste’ når du har foretaget dine valg.

projekt-adgangsstyring

4 Indstil deadline, budget og faktureringsmodel

I trin 3 kan du indstille projektets startdato og deadline samt budget og faktureringsmodel. Som faktureringsmodel kan du vælge mellem fastpris og timebaseret.

1) Fastpris faktureringsmodel bruges til projekter, hvor der er aftalt en fast pris for projektet. 

I et fastprisprojekt bruges budgettet (= den aftalte pris for projektet) som grundlag for at kunne vise faktureringsstatus (hvor meget er faktureret, og hvor meget er ikke). Tallet bruges også til at vise statistik for, om værdien af den tid der er brugt på projektet (opgaver) er indenfor eller overstiger budgettet.

2) Timebaseret faktureringsmodel bruges til projekter, som skal afregnes efter medgået tid. 

Dvs. de timer/opgaver der registreres på projektet danner grundlag for, hvad der skal faktureres (f.eks. ved udgangen af hver måned).

3) Hybrid faktureringsmodel er til projekter, hvor du har brug for at kunne kunne blande fastpris rater og timebaseret afregning i samme projekt.

Eksempel 1: 
Et projekt skal afregnes som 3 rater af XX kroner. Ekstra timer udover det aftalte budget skal afregnes som medgået tid. 

Eksempel 2:
Et projekt afregnes som medgået tid (timebaseret), men du har brug for at kunne tilføje ekstra udgifter på fakturaen (f.eks. udlæg eller andet hvor du skal kunne lave en tilpasset fakturalinje). 

Begge eksempler kan du nu gøre med et hybrid projekt! 

projekt-deadline-og-budget

5 Vælg standard opgavevisning og startfane

Det sidste du skal gøre er at vælge, om du som standard gerne vil se listen af opgaver på listevisning eller som tavlevisning (kanban). 

Denne indstilling styrer, hvordan opgaverne bliver vist som udgangspunkt for alle, der går ind på projektet. Den enkelte bruger kan derefter selv skifte mellem visninger.

Du kan også vælge hvilken fane, der skal være ‘startfane’ på projektet. Dvs. Det er nu muligt at vælge ‘startfane’ for projekter.

Dvs. du kan indstille, om det skal være Opgaver, Overblik, Detaljer eller Fakturering du lander på, når du klikker dig ind på et projekt (fx fra Alle projekter overblikket).

Dette indstilles per projekt og gælder for alle brugere. Det kan redigeres på fanen ‘Detaljer’.

Klik på ‘Opret nu’ knappen for at afsluttet processen og oprette projektet.

6 Dit nye projekt er oprettet 🥳

Når projektet er oprettet, så sendes du ind på opgavevisningen på det nye projekt. Her kan du oprette sektioner og opgaver, hvilket du kan læse mere her.

Øverst til venstre finder du projektmenuen, hvor du kan skifte mellem Opgaver, Overblik, Detaljer og Fakturering (nogle menupunkter er kun tilgængelige for administratorer).

projektmenu
Fandt du dit svar?