Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Slet eller arkiver en bruger

1 Muligheder

Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til din Effihub konto, så har du 3 muligheder. 

  1. Nægt brugeren adgang til at logge ind (frigiver ikke lincensen og kan senere skiftes tilbage).
  2. Slet brugeren og overfør brugerens opgaver til en anden (frigiver licensen og kan ikke fortrydes)
  3. Arkiver brugeren og behold historikken (frigiver licensen og kan ikke fortrydes)

Vær venligst opmærksom på, at licenser opsiges omgående og evt. balance for resten af abonnementsperioden ikke refunderes jvf. vores Abonnementsvilkår.

2 Fjern brugerens adgang

Har du en bruger som ikke skal have adgang til at logge ind, men som stadig skal figurere i listen af brugere der kan vælges som ansvarlig på opgaver, så kan du nægte dem adgang til at logge ind. 

Det gør du under ‘Indstillinger > Mit team’.

Vælg ‘Rediger’ i menuen ud for den bruger, som skal have ændret adgangsrettighed. I indstillingerne for brugeren kan du slå ‘Effihub adgang’ fra.

Dette frigiver ikke brugeren licens, så du betaler stadig for brugeren, men det kan f.eks. bruges, hvis du selv vil kunne vælge og registrere tid for en ekstern konsulent, som ikke skal have adgang tilat logge ind.

2 Slet en bruger

Hvis du vil slette en bruger helt og overdrage brugerens opgaver og historik til en anden bruger, så gør følgende.

Gå til ‘Indstillinger > Mit team’. Vælg ‘Slet’ ud for brugeren i menuen. 

I næste trin får du to valgmuligheder for hvad der skal ske med brugeren. Brug ‘Slet og overfør ejerskab’ funktionen, hvis brugeren skal slettes helt. 

Du skal vælge en anden bruger som ejerskab af opgaver skal overføres til. 

Klik derefter på knappen ‘Overfør dataejerskab og slet bruger’. Dette frigør også licensen, som derefter kan opsiges eller bruges til en ny bruger. 

3 Arkiver en bruger

I stedet for at slette brugeren helt kan du også vælge at arkivere brugeren. 

Ved arkivering bliver brugeren ikke fjernet fra gamle opgaver, så historikken bevares. Den tilknyttede licens vil blive frigivet og brugeren kan ikke længere vælges på nye opgaver. 

Burgeren kan heller ikke logge ind i Effihub. 

Når denne handling er udført, kan den ikke fortrydes og brugeren kan ikke genaktiveres eller ændres.

Gå til ‘Indstillinger > Mit team’. Vælg ‘Slet’ ud for brugeren i menuen. 

I næste trin får du to valgmuligheder for hvad der skal ske med brugeren. Brug ‘Arkiver brugeren’ funktionen, hvis brugeren skal arkiveres 

Klik derefter på knappen ‘Arkiver brugeren’ for at afslutte. Dette frigør også licensen, som derefter kan opsiges eller bruges til en ny bruger. 

Fandt du dit svar?