I Effihub admin går du til 'Kunder > Importer kunder' og vælger, om du vil kopiere og indsætte virksomhedskunder eller privatpersoner fra regneark.

OBS: Denne metode virker kun, når du kopierer data fra et regneark.

Hvad kan importeres?

Du skal som minimum have en kolonne med firmanavn.

Kolonnerne behøver ikke være i en bestemt rækkefølge. I næste skridt kan du kortlægge dine kolonner. Det er også muligt at udvælge specifikke kolonner, du vil importere data fra, men vi anbefaler at forberede din fil, så den kun indeholder data, som skal importeres.

OBS! I menupunket "Kunder > Indstillinger" kan du indstille hvilke standard valg der skal gælde for visning i kundeHUB'en, når du opretter en ny kunde. 

OBS: Det er kun selve kunden/virksomheden, som oprettes. Kontaktpersoner (HUB login) oprettes ikke ved import, og der sendes ingen velkomst e-mails.

Felter som kan importeres

 • Firmanavn (nødvendigt)
 • Kundenummer
 • CVR nummer
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Land
 • Faktureringsmail
 • Telefon
 • Webside
 • Noter

Kopier og indsæt data

Gå til dit regnark og marker de kolonner/data, som du gerne vil importere. Højreklik og vælg 'Kopiér"'

Gå til tilbage til Effihub importværktøjet og indsæt det kopierede i det store felt. Det kan godt se lidt rodet ud, men det er ok. I næste skridt kan du mappe dataene meget nemt. 

Klik på "Gå til kolonnevalg", når du har indsat din data. Her kan du bestemme, hvordan kolonnerne i dit regneark passer med felterne i Effihub.

Brug tjekboksen over tabellen, hvis første række i din CSV fil er overskrifter.

Når du har kortlagt alle kolonner, kan du køre importen. Efter vi har kørt importprocessen, vil du få resultatet og besked om eventuelle fejl ifm. importen.

OBS: Det er kun selve kunden/virksomheden, som oprettes. Kontaktpersoner (HUB-login) oprettes ikke ved import, og der sendes ingen velkomst e-mails.

Fandt du dit svar?