I denne video kan du se, hvordan du registrerer opgaver og tid på en timeseddel. 

Opgaver på timesedler regnes altid i "tid/penge", og kan enten være fakturerbar tid eller ikke-fakturerbar tid (intern tid). Det er også muligt, at notere "reel tid brugt", hvis du har brugt mere eller mindre tid, end der skal faktureres til kunden. Dette kan på sigt give dig et bedre overblik over din profitabilitet og reelle timepris.

OBS! Effihub brugere med "Medarbejder" rollen kan ikke se eller ændre på timepris og totalpris for opgaven.

Fandt du dit svar?