Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Mit overblik (beta)

Bemærk

Vi er i gang med at udvikle helt nye dashboards, som vil give dig et bedre overblik over dine opgaver, din registrerede tid og økonomien i din virksomhed. Vi har valgt at udgive de nye dashboard widgets i takt med, at de er klar, så du kan begynde at bruge dem, og så vi kan få feedback og forslag til forbedringer eller andre typer af widgets/grafer etc. du kunne ønske dig.

Første skridt er et nyt personligt dashboard kaldet “Mit overblik”, som til at starte med viser statistik over dine egne afsluttede opgaver. Der vil løbende komme flere widgets til dit personlige overblik, og har du ideer til nye widgets, så skriv til os på chatten.

Der vil også komme et nyt ‘finansielt’ dashboard (det er kun synligt for admins), som vil have widgets med tal og grafer, der giver dig et overblik og indblik i de finansielle tal i din forretning på tværs af alle opgavetyper og kunder. Her vil vi også introducere nye værktøjer til målsætning og måling af “hvordan det står til” i virksomheden. Det kan du godt glæde dig til!

Bemærk: Indtil det nye finansielle dashboard er klar (og der er flere widgets til det personlige), så viser vi stadig det gamle “Kontrolpanel”. Derfor har du nu to menupunkter (øverst til højre når du er på kontrolpanelet, hvor du kan skifte mellem det gamle kontrolpanel og ‘Mit overblik (beta)’.

1 Afsluttede opgaver widget

I denne ‘widget’ får du nem indsigt i, hvad du har registreret af tid på tværs af kunder og opgavetyper. 

Vi viser som udgangspunkt tal og graf for denne uges afsluttede opgaver, men du kan nemt skifte til en anden uge eller skifte til at se tal for en enkelt dag, en hel måned eller for hele året.

Da du i Effihub kan have opgaver, der strækker dig over flere dage, så kan der være nogle dage (alt efter hvordan du arbejder med opgaver), hvor du har registreret rigtigt meget tid (dagen hvor en længerevarende opgave afsluttes), mens der er andre dage, hvor der ikke bliver registret tid. 

Derfor er det vigtigt, at se på sin registrerede tid, som et gennemsnit over en periode – fx en uge eller en måned – for at få et mere korrekt billede af din gennemsnitlige arbejdstid per dag.

Bemærk at dette er tal for dine afsluttede opgaver! Dvs. projektopgaver som er markeret som afsluttet, interne opgaver der er markeret som afsluttet, klippekortopgaver der er registreret på et klippekort og timeseddelopgaver der er registreret på en timeseddel.

Igangværende opgaver tages ikke med i dette overblik.

2 Forklaring af tal og beregninger

Total tid (reel tid)
Dette er totalen af den reelle arbejdstid du har registreret. Fx kan der på timeseddelopgaver være forskel på den reelle tid og den fakturerbare tid, du har registreret. Det er den reelle tid, der tæller med i denne statistik (reel tid = fakturerbar tid, hvis der ikke er angivet reel tid på opgaven).

Debitérbar tid
Dette er totalen af debitérbar tid, du har registreret. Dvs. den fakturerbare tid på timeseddelopgaver, klip omregnet til tid samt afsluttede projektopgaver.

Ikke debitérbar tid
Dette er totalen af den ‘ikke debitérbare/fakturerbare’ tid registreret på timeseddelopgaver samt klippekortopgaver der er markeret som “uden beregning”. 

Intern tid
Totalen af afsluttede interne opgaver.

Debiterbar værdi (skøn) 
Dette er en anslåede værdi af den debitérbare tid. Dette kan ikke direkte sammenlignes med de reelle fakturerede beløb, men kan give dig en ide om, hvad din debiterbare tid cirka er værd. 

Bruger du kun timesedler og klippekort vil denne værdi være tættere på den reelle fakturerede værdi, men bruger du fx fastprisprojekter, så vil dette tal have en større grad af afvigelse, da vi bruger din timepris på projektet til at udregne den debiterbare værdi af tiden registreret (hvilket ikke nødvendigvis svarer til denne reelle værdi, der er faktureret på projektet).

Her du fx nogle projekter, hvor du har brugt meget mere tid end budgetteret, så vil den anslåede værdi af dine debiterbare timer være højere end den reelle fakturerede værdi. 

OBS! ‘Debiterbar værdi (skøn)’ er ikke synlig for brugere med medarbejder rollen

Gennemsnit per arbejdsdag
På uge, måned og årsvisning kan du se både total tal og ‘Gns:’ (gennemsnit) værdier. Disse gennemsnit er udregnet som et gennemsnit per arbejdsdag (ikke kalenderdag). Dvs. hvis en uge har 7 kalenderdage, så har den normalt 5 arbejdsdage (vi tager højde for almindelige danske helligdage).

Ved at beregne gennemsnittet per arbejdsdag, så får du et mere realistisk gennemsnit for, hvad du registrerer per dag.

Fandt du dit svar?