Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Opgaver uden ansvarlig

Når du opretter opgaver fra ‘Alle opgaver’ oversigten eller inde på et projekt, så kan du vælge ‘Ingen ansvarlig’ som ejer af opgaven.

Det kan du f.eks. bruge, hvis du ikke endnu ved, hvem i dit team der skal udføre opgaven. Det kan være en fordel, når du opretter et nyt projekt og skal planlægge en masse fremtidige opgaver, at du kan oprette dem uden ansvarlig og så senere tildele en ansvarlig til dem.

Når du er på ‘Alle opgaver’ oversigten eller inde på et projekts opgaveliste, så har du et tandhjul ikon til højre for filtrene. Her kan du hurtigt skifte mellem, om du som standard vil oprette nye opgaver med dig selv som ansvarlig eller med ‘Ingen ansvarlig’.

Opgaver oprettet direkte i stopuret eller på ‘Mine opgaver’ siden vil altid oprettes med dig selv som ansvarlig. Opgaver på ‘Mine opgaver’ kan efterfølgende skiftes til ‘Ingen ansvarlig’. Hvis du skifter til ‘Ingen ansvarlig’ så forsvinder opgaven fra ‘Mine opgaver’ oversigten til ‘Alle opgaver’.

OBS! Hvis din brugerrolle er ‘Medarbejder’, og du skifter en opgave – som ikke er en projektopgave – til ‘Ingen ansvarlig’, så vil du ikke kunne finde den igen, da den flyttes til ‘Alle opgaver’ oversigten, som kun administratorer har adgang til.

Forbehold for opgaver uden ansvarlig

  • Der kan ikke tilføjes tid på opgaver uden ansvarlig. Derfor kan du heller ikke skifte til ‘Ingen ansvarlig’ på en opgave, hvor der allerede er registreret tid
  • Du kan ikke overføre opgaver uden ansvarlig til et klippekort eller timeseddel eller afslutte opgaven som intern tid

Projektopgaver uden ansvarlig kan godt markeres som afsluttet.

Fandt du dit svar?