Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Projektøkonomi

1 Introduktion

Under menupunktet ‘Projekter’ finder du undermenupunktet ‘Projektøkonomi’. 

Dette er en rapport, der giver dig overblik over økonomien i dine projekter på tværs af alle kunder og projekter.

Rapporten er som standard filtreret til at vise igangværende projekter, men du kan nemt skifte filtreringen til at vise andre projektstatus eller alle projekter.

Du kan også filtrere på kunde og faktureringsmodel og ved at klikke på kolonneoverskrifterne kan du ændre sorteringsrækkefølgen af tabellen.

Projektøkonomi

2 Kolonneforklaring

ID
Projektets ID-nummer

Projekt/kunde
Projektets titel vises øverst med kundenavn og faktureringsmodel under titlen.

Faktureret
Det samlede beløb for projektet, der er faktureret.

Budget balance
Denne kolonne er som regel mest relevant for fastprisprojekter, men hvis du har angivet et budget for dit timebaserede projekt, så vil det også afspejle sig i budgetbalancen. 

I første linje vises budgetbalancen, som er udregnet som ‘Budget minus Faktureret’. Negativ balance er markeret i rødt. I anden linje vises det samlede budgettal for projektet.

Fakturakladder
Det samlede beløb for fakturakladder, der er oprettet på projektet.

Tid brugt værdi (alle opgaver)
Værdien af tidsforbruget der er registreret på opgaver i projektet. Her er der tale om alle opgaver, dvs. både igangværende, afsluttede og fakturerede opgaver.

Margin
Beløbene i denne kolonne er mest relevant for fastprisprojekter, da vi her kigger på profitabilitet og sammenholder projektets budget/pris op imod de opgaver/tid, der er registreret på projektet.

I første linje vises projektet margin pr. dags dato. Margin er beregnet som ‘Faktureret beløb minus værdi af tidsforbrug (alle opgaver)’. 

I anden linje vises forventet margin. Forventet margin er beregnet som ‘Faktureret beløb plus fakturakladder minus værdi af tidsforbrug (alle opgaver)’.

Ikke fakt. værdi (afsluttede/aktive opgaver)
Beløbene i denne kolonne er mest relevante for timebaserede projekter, da de kan give dig et billede af, hvad er ligger af værdi i afsluttede opgaver, der endnu ikke faktureret.

I første linje vises værdien af den tid, der er registreret på afsluttede opgaver (dvs. opgaver der er markeret som afsluttet, men endnu ikke faktureret). 

I anden linje vises værdien af den tid, der er registreret på igangværende opgaver (ikke afsluttet).

Fandt du dit svar?