Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Rediger projektdetaljer og team

1 Projektfaner

Når du åbner et projekt, så finder du projektmenuen øverst til højre. Her kan du skifte mellem Opgaver, Overblik, Detaljer og Fakturering (nogle menupunkter er kun tilgængelige for administratorer).

Du kan indstille hvilen fane der skal fungerer som projektets startfane. Læs mere her.

projektmenu

2 Projektdetaljer

På fanen/menupunktet ‘Detaljer’ finder du grundinformation om projektet: Status, projekttitel, ansvarlig, beskrivelse, budget, m.m. For hver detalje kan du klikke på ‘Rediger’ for at ændre eller tilføje indhold.

3 Team og timepriser

Under alle projektdetaljerne finder du indstillinger for projektteamet og medlemmernes timepriser.

Teammedlemmer tilføjes automatisk til denne liste, når de får tildelt deres første opgave, men du kan også tilføje teammedlemmer på projektet ved at bruge knappen ‘Tilføj projektmedlem.

Der kan være to grunde til, at du vælger manuelt at tilføje teammedlemmer her.

  1. Projektet er indstillet til kun at blive vist for udvalgte brugere, og du vil gerne tilføje flere brugere til projektet, så de har adgang.
  2. Du vil gerne fra starten af projektet indstille tilpassede timepriser for dit team, så du sikrer, at alle fremtidige opgaver bliver registreret med korrekt timepris.
Fandt du dit svar?