Effihub-logo
Dokumentation og guides

Indhold

Registrer tid på timesedler

Opgaver på timesedler regnes altid i “tid/penge”, og kan enten registreres som fakturerbar tid eller som ikke-fakturerbar tid.

Det er også muligt at notere “reel tid” brugt, hvis du har brugt mere eller mindre tid, end du ønsker at fakturere til kunden. Dette kan på sigt give dig et bedre overblik over din profitabilitet og din reelle timepris.

OBS! Effihub brugere med Medarbejder-rolle kan kun registrere deres tid. De kan ikke se eller ændre på timepris og totalpris.

Register direkte på timesedlen

Du kan registrere en opgave/tid direkte på en timeseddel, hvis du f.eks. er færdig med opgaven og ikke har brug for at tage tid med stopuret.

Gå enten til kundens timeseddel og klik på ‘Registrer tid’ knappen eller brug menupunktet ‘Timesedler > Registrer tid’ i hovedmenuen.

Det er nødvendigt, at du angiver en titel (kort beskrivelse af hvad der er udført) på opgaven, at du vælger en kunde, og at du angiver, hvor lang tid der er brugt.

Du kan også skifte opgaveansvarlig (kun admin brugere kan det), tilføje en længere beskrivelse, angive reel tid, tilpasse dato for udførelse af opgaven, vælge om der skal sendes en e-mail notifikation (hvis du har det aktiveret) og om opgaven er fakturerbar eller ikke.

Når du klar, så klikker du på ‘Bekræft’ og opgaven registreres på timesedlen.

Overfør en stopursopgave til timeseddel

Du kan også overføre opgave fra stopuret eller ‘Mine opgaver’ listen til en timeseddel. Dvs. du kan bruge stopuret og ‘Mine opgaver’ til at oprette igangværende og fremtidige opgaver og løbende tilføje tid i takt med, at du løser opgaven.

Hvis du er færdig med at registrere tid på opgaven, så kan du overføre/registrere den på kundens timeseddel ved at klikke på afslut ikonet (tjek ikon) i opgavelisten eller afslut knappen i opgavevinduet. Efter en stopursopgave er overført til en timeseddel, så vil den forsvinde fra stopuret og ‘Mine opgaver’ listen.

Opgaver som er registreret på en timeseddel er at betragte som “fuldført og klar til fakturering”. Derfor tillader vi ikke, at bruge stopuret på opgaver, som er registreret på timesedler.

Fandt du dit svar?