Notifikationer er en række automatiske e-mails og HUB-meddelelser, du kan aktivere og tilpasse efter dit behov. Det er en nem måde at automatisere din kundeservice samtidig med at det kan være med til at booste dit gensalg til eksisterende kunder uden at du behøves at agere sælger.

Det er også her, du indstiller indholdet af velkomstmailen, som sendes til dine kunder, når du giver dem HUB-adgang.

Du finder disse indstillinger ved at gå til "KundeHUB > Notifikationer".

Der findes følgende notifikationer:

 • Velkomstmail
  Velkomstmailen sender login info til dine kunder, når du giver dem HUB-adgang. Det er valgtfrit, om du giver dine kunder adgang til HUB’en.

 • Når et klippekort oprettes
  Giv dine kunder besked, så snart deres klippekort er oprettet og synligt i kundeHUB'en. Kan vælges til/fra hver gang et nyt klippekort oprettes.

 • Ved registrering af klip på klippekort
  Send en automatisk e-mail til kunden, når du har registreret en ny opgave på et klippekort. Kan også vælges til/fra ligesom med "klippekort oprettet" notifikationen.

 • Ved registrering af timeseddel opgaver
  Send en automatisk e-mail til kunden, når du har registreret fakturerbar tid på en timeseddel.
  OBS! Mailen sendes på det tidpunkt du registrerer tiden på timesedlen (opgave udført). Hvis du ikke vil have dine kunder skal følge med deres timeregnskab løbende, men først have besked når opgaverne faktureres, så skal du ikke aktivere denne notifikation. Eller aktiver den som "Ja, men slået fra som standard" for så kan du selv vælge for den enkelte opgave om der skal sendes en mail eller ikke.

 • Når der er X klip tilbage
  Findes både som HUB-besked og e-mail. Bruges som servicemail for at gøre kunden opmærksom på, at klippekortet snart er brugt op. Vores erfaring er, at denne e-mail notifikation ofte leder til gensalg af klippekort.

 • Når et klippekort er opbrugt
  E-mail der sendes, når de sidste klip er brugt op på et klippekort. Det er en god service for kunden og en god mulighed for skabe et salg af et nyt klippekort.

 • X dage inden et klippekort udløber
  Sendes fx 30 dage inden klippekortudløb. Med en automatisk besked til kunden i god tid inden udløb, giver det kunden god tid til at få brugt de sidste klip.

 • Når et klippekort udløber
  Sendes den dag udløbsdatoen nås, såfremt der er klip tilbage på kortet.

 • Når et klippekort er overskredet
  Brug denne e-mail til at informere dine kunder, hvis der er registreret flere klip end klippekortets total.

OBS. For at overholde Persondataforordningen pr. 25. maj 2018 har dine kunder mulighed for at afmelde sig de automatiske e-mail notifikationer. Det kan de enten gøre ved at klikke på 'Afmeld' nederst i en af de automatiske notifikationer (de bliver afmeldt samtlige auto-notifikationer) eller i kundeHUB'en under 'Min profil'.

HUB-notifikationer tekster klar til brug

For at gøre det lettere at komme i gang med at bruge HUB-notifikationerne har vi lavet en række 'ready-to-send' tekster til dig. Der er lavet en formel og en casual version, som du frit kan benytte, som de er – eller omskrive/plukke fra.
Du finder teksterne til HUB-notifikationerne her.

Fandt du dit svar?