Det er muligt at få et menupunkt i din kundeHUB, hvor du selv bestemmer indholdet og navn på menupunktet!

Gå på en kundeside og klik på fanen "Noter". Her vil du nu have en fane til "Interne noter" og en fane til "Noter i kundeHUB".

På fanen "Noter i kundeHUB" kan du angive en titel for menupunktet og tilpasse indholdet af selve siden.

På fanen "Kundedata og HUB adgang" kan du for hvert enkelt af dine kunder bestemme og disse noter/menupunkt skal være synligt for kunden, når de logger ind i kundeHUB'en. Det gør du i boksen "HUB indstillinger", hvor du kan aktivere "Noter i kundeHUB".

Fandt du dit svar?